Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa

  • Điện thoại: 0553845330
  • Email: c3so2tumghia@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Trường THPT số 2 Tư Nghĩa xã Nghĩa Thuận,Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi