Trường THPT số 2 Tư Nghĩa hơn 30 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành

Trường THPT số 2 Tư Nghĩa hơn 30 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành

Lượt xem:

Trường THPT số 2 Tư Nghĩa được thành lập vào tháng 8/1984 theo Quyết định số 1147/QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh Nghĩa Bình kí ngày 02/8/1984 về việc “Cấp địa điểm xây dựng công trình trường THPT số 2 Tư Nghĩa”; dựa trên cơ sở của Tờ trình số 31/TT của UBND huyện Tư Nghĩa đề nghị ngày 26/4/1984. Đến nay, đã 30 mươi năm phát triển và... ...